Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alzheimerforskning

Nu sker det stora vetenskapliga framsteg för att tidigt upptäcka sjukdomen, och därmed kunna utveckla bromsmediciner och även hindra att demens utvecklas senare i livet.

Det finns för närvarande inga enkla metoder för säker diagnostik som kan användas i primärvården. Men Oskar Hansson och hans forskarteam har under senare år publicerat flera mycket uppmärksammade vetenskapliga studier kring diagnostiska verktyg för tidig upptäckt av Alzheimer.

Bland annat har de tagit fram ett nytt blodprov som upptäcker Alzheimers sjukdom redan innan de första symtomen utvecklats och de har även utvecklat en prognostisk algoritm som med stor säkerhet kan förutsäga vem som kommer att utveckla sjukdomen.

Läkemedel som bromsar och stoppar sjukdomen

För att påskynda utvecklingen av läkemedel som kan bromsa eller till och med stoppa sjukdomen måste även screeningen optimeras för att kunna identifiera individer med Alzheimers. Detta redan innan de hunnit utveckla tydliga symptom som leder till funktionsnedsättning i vardagen.

Forskarna vill kunna identifiera personer med Alzheimers mycket tidig i förloppet, helst innan symtom utvecklats, för att undersöka om tidig insättning av de nya läkemedel som tar bort amyloid i hjärnan kan hindra att demens utvecklas senare i livet.

 

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen med 60 - 80 % av fallen.

Alzheimers sjukdom påverkar människors dagliga funktion och livskvalitet negativt och utgör utöver detta en enorm socioekonomisk börda. Eftersom ålder är den främsta riskfaktorn för Alzheimers, kommer situationen med antalet insjuknande öka i och med att allt fler blir äldre. År 2050 beräknas 100 miljoner människor att drabbas.