Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om EDAP

Early diagnostics and prognostics of Alzheimer’s disease: approaches in municipality, primary health care, specialized care and industry (EDAP)

hjärna.foto

 

(Photo by David Matos on Unsplash)


EDAP:s primära mål

•    samproducera kunskap och forskning i syfte att förbättra tidig diagnostik och prognos vad gäller Alzheimers sjukdom.
•    identifiera markörer i blodet som skulle kunna ersätta nuvarande avancerade, invasiva och dyra utredningsmetoder i specialistsjukvården – blodmarkörer skulle även möjliggöra förbättrad och tidig diagnostik i primärvården.

Kognitiva sjukdomar utgör en global hälso- och samhällsutmaning, och Alzheimer är den vanligaste orsaken till demens. Många får diagnosen i ett mycket sent skede eller en felaktig diagnos. En tidig och korrekt diagnos möjliggör behandling och stöd som främjar personens hälsa. EDAP ska arbeta med fortsatt utveckling och implementering i primärvården av tidigare studier/forskningsprojekt.

Breda tvärvetenskapliga samarbeten

En av universitets uppgifter är att bidra till lösningar av centrala samhällsutmaningar. För att lyckas med sådan problemlösning krävs breda tvärvetenskapliga samarbeten inom akademin i samverkan med verksamheter utanför universitetet. Inte minst i de senaste forskningspropositionerna har detta framhållits. Lunds universitet finansierar initiativ som fokuserar på lösningar av samhällsutmaningar inom områden där Lunds universitet kan bidra till framtida genombrott. Vidare är tanken att detta ska skapa plattformar som ger förutsättningar för samarbete mellan forskare vid Lunds universitet och samverkan med identifierade externa aktörer, stimulera samarbeten över fakultetsgränser och lyfta fram goda exempel på samverkansprojekt.

Nya samverkansinitiativ

Lunds universitets satsade på flera nya samverkansinitiativ med start i mars 2021. EDAP är ett av dem och fick finansiering i fyra år (2021–2024).

Läs mer om Lunds universitets alla samverkansinitiativ

De tematiska samverkansinitiativen – en viktig del av universitetet